Byggefeltene

28. mars legges felt A og B ut for salg, hvor det bygges 97 boenheter med fokus på variasjon og kvalitet. Felt A består av leiligheter i firemannsboliger og eneboliger. Felt B består av leiligheter i firemannsboliger og rekkehus.

På Kvitre skal det bygges totalt 262 moderne boliger, som vil bestå av leiligheter i firemannsboliger, rekkehus, tomannsboliger, eneboliger i kjede og eneboliger. Kvitre deles opp i flere felt med naturlig grønt terreng og gangstier mellom de ulike feltene. 

Felt A

Ligger nordvest på feltet og består av leiligheter i firemannsboliger, og eneboliger.

Felt B

Ligger sydvest på feltet og består av leiligheter i firemannsboliger, samt rekkehus.