Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som innhentes via https://kvitre..no.

Behandlingen av personopplysninger i Norge er hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant andre ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan slik informasjon skal behandler.

Mer informasjon om personvern og personvernrelaterte tema finner du på nettsidene til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig

Hellvik Hus Øst Eiendomsutvikling AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig, og har ansvaret for at all vår behandling av personopplysninger om våre kunder er i tråd med den til enhver tid gjeldende personopplysningslov.

Hva inneholder denne personvernerklæringen?

Denne erklæringen gir oversikt over hvilke personopplysninger Hellvik Hus samler inn, hvordan personopplysningene samles inn, hva personopplysningene brukes til, hvilke rettigheter du har dersom du har personopplysninger registrert hos oss og hva vi i Hellvik Hus gjør for å ivareta sikkerheten for personopplysningene dine.

Hva er personopplysninger?

En personopplysning er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvorfor samler vi personopplysningene dine?

Som kunde hos Hellvik Hus er vi nødt til å registrere noen personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre oppfølgingen av deg som kunde. For å gjøre nødvendig oppfølging trenger vi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.  For blant annet kontrakt, bankgaranti, søknader til kommunen og annen kommunikasjon med det offentlige trenger vi i tillegg fødselsnummer.

Dette er informasjon vi behandler for å kunne oppfylle vår avtale med deg, administrere ditt kundeforhold og for å levere og fakturere produkter og tjenester korrekt. Vi benytter også denne informasjonen for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Hvordan blir personopplysningene dine tatt vare på?

Personopplysningene blir håndtert og lagret innenfor rammene av gjeldende personvernlovgivning av profesjonelle dataleverandører. Dette skjer i henhold til våre interne, skriftlige rutiner og gjelder digital så vel som fysisk lagring av data.

Vil personopplysningene dine bli videreformidlet?

Personopplysningene dine blir delt i den grad det er nødvendig overfor samarbeidspartnere, underleverandører og offentlige instanser. Dette for å ivareta deg som kunde, og for å gi deg det produktet du har bestilt hos oss.

Dine rettigheter

Innsyn

Den som er registrert i Hellvik Hus sine systemer har rett til innsyn i egne personopplysninger etter forespørsel.

Retting og sletting

Du har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller lignende personopplysninger blir rettet, slettet eller supplert.

Personopplysninger og andre opplysninger om oppdrag blir ikke slettet uten at vi får krav om det fra deg. Dette for å ivareta deg, eller den som eventuelt overtar bygget, ved en eventuell garantisak, ved vedlikehold eller ved på- eller ombygging.

Henvendelser om innsyn, retting og/eller sletting vil besvares fortløpende.

Begrensning

Du har rett til å be om at vi begrenser bruken av dine personopplysninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet.

Innsigelse

Du har rett til å be om at vi ikke benytter dine opplysninger for direkte markedsføring.

Klage til Datatilsynet

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på personvernregelverket kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, postboks 8177, 0034 Oslo.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følge av lov.

Våre tjenester på nett

Hellvik Hus har flere hjemmesider og andre løsninger på nett, som hellvikhus.no, husredaksjonen.no, hellvikhytte.no og Byggeglede, i tillegg til unike nettsider for pågående og avsluttede byggeprosjekter.

Denne personvernerklæringen er gjeldende for alle disse.

Informasjonskapsler

Hellvik Hus bruker informasjonskapsler (cookies) for at nettsidene våre skal være enklest og best mulig å besøke for deg som bruker. Informasjonskapslene både måler trafikken til nettsiden og registrerer bruken av siden.

Informasjonskapsler lagres i din nettleser, men medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg. Hvis du ønsker kan du kalibrere nettleseren din til å ikke godta bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler.

Brukerkonto

I flere av våre nettløsninger er det mulig å registrere sin egen profil, og å logge seg av og på denne. I forbindelse med oppretting og bruk av denne profilen vil det samles inn personopplysninger. Alle personopplysningene som er innhentet fra deg som bruker vil være tilgjengelig for deg via løsningen, og det kan korrigeres hvis ønskelig.

Det tas forbehold om at enkelte endringer kan kreve godkjenning før de aktiveres.

Statistikk

For å innhente statistikk for våre nettsider og nettløsninger brukes flere verktøy. For hver nettside som vises lagres blant annet opplysninger om dato og tid, hvilken side brukeren kommer fra og hvilken side brukeren ser på. Google Analytics fra Google Inc. samler anonymisert bruksstatistikk for nettsiden. Hvis du ikke ønsker at denne typen anonyme data skal samles inn fra deg er det mulig å melde seg av innsamlingen på Google sine nettsider.

Google kan overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom en tredjepart behandler informasjonen på vegne av Google.

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner.

E-post

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte, og når du for eksempel bestiller prospekt eller hus- og hyttekatalog. Alle henvendelsene mottas i vårt postmottak hvor de journalføres.

Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender til oss ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Kundekommunikasjon

Dersom du samtykker til det, benytter vi dine personopplysninger som en del av vår kundebehandling- og service.

Med jevne mellomrom sender vi ut informasjon om tilbud og kampanjer via e-post og SMS. Disse meldingene er det mulig å melde seg på hvis ønskelig.

I tillegg til e-post og SMS benytter vi oss også av plattformer som Facebook og Instagram. Vi bruker de samme opplysningene for å sikre at markedsføring via disse kanalene er relevant for deg.

Endringer

Hellvik Hus kan til enhver tid oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer i våre tjenester, og for å gjenspeile eventuelle endringer i lovverket.

Du vil alltid finne den siste versjonen av vår personvernerklæring på våre nettsider.

Kontaktinformasjon

Hellvik Hus Kjededrift AS
Jærveien 1250
4375 Hellvik